پاكێجه‌كان

ناوی پلانەکان نرخ جۆری ئامێر گێگابایت ماوە
مینی كوپه‌ر 1,000 دینار
MiFi 1 گێگا بایت
ئامێری سمارت فۆن 1 گێگا بایت

١ ڕۆژ

نیسان زێد 5,000 دینار
MiFi 7 گێگا بایت
ئامێری سمارت فۆن 7 گێگا بایت

٧ ڕۆژ

ڤایپه‌ر ئێس ئار تی 12,000 دینار
Mifi 8 گێگا بایت
ئامێری سمارت فۆن 15 گێگا بایت

٣٠ ڕۆژ

پۆڕش 15,000 دینار
Mifi 30 گێگا بایت
ئامێری سمارت فۆن 40 گێگا بایت

٣٠ ڕۆژ

فیڕاری پڵه‌س بێ سنوور 39,000 دینار
ئامێری سمارت فۆن بێ سنوور
MiFi بێ سنوور

٣٠ ڕۆژ

وگاتی پڵه‌س بێ سنوور 69,000 دینار
ئامێری سمارت فۆن بێ سنوور
MiFi بێ سنوور

٣٠ ڕۆژ

بێسنوور 18،000 دینار
ئامێری سمارت فۆن بێ سنوور

٣٠ ڕۆژ