کارتەکانی پڕکردنەوە

بوگاتی+
خێراتر لە چاوتروکانێک

 • سمارت فۆن بێ سنوور
 • مای فای بێ سنوور
 • یاسای به‌كارهێنان بەڵێ
 • ماوە ٣٠ ڕۆژ
 • ٦٩٠٠٠ دینار

فیراری+
خێراتر لە چاوداگرتنێک

 • سمارت فۆن بێ سنوور
 • مای فای بێ سنوور
 • یاسای به‌كارهێنان بەڵێ
 • ماوە ٣٠ ڕۆژ
 • ٣٩٠٠٠ دینار

پۆرش
خێراتر لەوەی بیریلێدەکەیتەوە

 • سمارت فۆن ١٨ گێگابایت
 • مای فای ٨ گێگابایت
 • یاسای به‌كارهێنان نەخێر
 • ماوە ٣٠ ڕۆژ
 • ١٥٠٠٠ دینار