ئۆفه‌رى پاكێجی پۆرش

ئۆفه‌رى سمارت فون له‌ پاكێجی Porsche فاست لینك، ئێستا تەنها بە 15 هەزار دینار 40 گێگابایت بەدەست بێنە، ئۆفه‌رى ئامێری مای فای له‌ پاكێجی Porsche فاست لینك، ئێستا تەنها بە 15 هەزار دینار 30 گێگابایت بەدەست بێنە.