پاكێجه‌كان

ناوی پلانەکان نرخ جۆری ئامێر گێگابایت ماوە
مینی كوپه‌ر 2,500 دینار
MiFi 1 گێگا بایت
ئامێری سمارت فۆن 1 گێگا بایت

٢ ڕۆژ

گۆڵف ئار 3,750 دینار
MiFi 2 گێگا بایت
ئامێری سمارت فۆن 2 گێگا بایت

٥ ڕۆژ

نیسان زێد 5,000 دینار
MiFi 4 گێگا بایت
ئامێری سمارت فۆن 4 گێگا بایت

١٥ ڕۆژ

نیسان زێد نیسمۆ 5,000 دینار
ئامێری سمارت فۆن 5 گێگا بایت

١٥ ڕۆژ

ڤایپه‌ر ئێس ئار تی 12,000 دینار
Mifi 8 گێگا بایت
ئامێری سمارت فۆن 15 گێگا بایت

٣٠ ڕۆژ

پۆڕش 15,000 دینار
Mifi 13 گێگا بایت
ئامێری سمارت فۆن 30 گێگا بایت

٣٠ ڕۆژ

ئه‌لفا ڕۆمیۆ 20,000 دینار
ئامێری سمارت فۆن 60 گێگا بایت
MiFi 26 گێگا بایت

٣٠ ڕۆژ

ئینفنیتی 29,000 دینار
Mifi بێ سنوور
ئامێری سمارت فۆن بێ سنوور

٣٠ ڕۆژ

فیڕاری پڵه‌س بێ سنوور 39,000 دینار
ئامێری سمارت فۆن بێ سنوور
MiFi بێ سنوور

٣٠ ڕۆژ

وگاتی پڵه‌س بێ سنوور 69,000 دینار
ئامێری سمارت فۆن بێ سنوور
MiFi بێ سنوور

٣٠ ڕۆژ